Produktbeskrivning

  • Sandsäck – Harriet Enkel
  • Ger stöd och underlättar vid undersökningar
  • Flexibel
  • Hygienisk
  •  Limegrön
  • 35×13 cm
  • Vikt 2kg
  • Desinficeras med sprit och tvållösning

Tillverkas av

MID


← Gå tillbaka