T-pod

Productbeskrivning

T-POD® är speciellt utvecklad för att stabilisera bäckenet vid trauma. T-POD® är den enda bäckenfixation som erbjuder cirkulär kompression genom sitt patenterade dragsystem. Med detta dragsystem drar man utan ansträngning ihop bäckenet. Trycket behålls så länge T-POD® används.

Traditionellt har lakan använts för att stabilisera bäckenet. Det har dock visat sig att det är svårt att få en ordentlig kompression med lakan samt att trycket släpper med tiden.

Cirkulär kompression

Snabb applicering

Kraftfull

Röntgenkompatibel


Tillverkas av

Pyng Medical← Gå tillbaka