Vi på Comfort Medical har alltid varit engagerade i att göra skillnad, inte bara i människors liv genom våra produkter och tjänster, utan även i vårt växande engagemang för en hållbar framtid. Därför är vi stolta att dela med oss av våra framsteg gällande ett av miljömålen för perioden 2023-2025. Som ISO 14001 certifierade har ett av våra centrala fokusområden varit att minimera vår påverkan på miljön genom att reducera CO2-utsläpp huvudsakligen via transporter. Denna period fokuserar vi bland annat på transporter till och från arbetsplatsen. Vi är glada att rapportera att under 2023 lyckades vi uppnå en ökning till över 70% av alla transporter till och från vårt huvudkontor genomfördes fria från CO2-utsläpp. För att öka motivationen att vilja bidra till vårt gemensamma mål, så skänker vi även 10 kr till Cancerfonden, varje gång våra anställda gör en klimatneutral resa till Comfort Medical.