Comfort Medical AB erbjuder högkvalitativa sjukvårdsprodukter, främst inom områdena akutsjukvård och röntgen. Comfort Medical AB grundades år 2002 av Leif Carlsson och Rickard Hansson. De två grundarna kom från en bakgrund med mångårig erfarenhet från arbete inom sjukvården, med röntgen och intensivvård/akutsjukvård som specialiteter. Idag har Comfort Medical AB försäljning i hela Norden, samt återförsäljare i flera andra länder. Vårt mål och ambition är att erbjuda högkvalitativa sjukvårdsprodukter, hålla hög servicenivå och göra våra kunder nöjda, både före och efter försäljning.

 

Kvalitet

 

Vi arbetar för ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder. I detta samarbete skall vi vara lyhörda och utveckla erfarenhetsutbytet för att stärka båda parters positioner. Vi skall vara den självklara leverantören genom att:

 • Erbjuda god support så att kunden alltid känner sig nöjd
 • Leverera produkter enligt uppgjorda specifikationer och enligt kundens krav önskemål och förväntningar. Samt gällande lag- och övriga intressenters krav
 • Arbeta proaktivt genom att identifiera och arbeta med risker och möjligheter som kan tänkas uppkomma i vår affärsverksamhet som helhet
 • Leda, engagera och motivera alla medarbetare i vårt arbete
 • Vidta åtgärder för att ständigt förebygga fel och mänskliga misstag samt leverera i rätt tid
 • Arbeta med att optimera och förbättra våra processer för att bli effektivare och minska våra kostnader

Med ovanstående anser vi att vi ständigt kan förbättra vårt arbetssätt för att i framtiden fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner. Alla medarbetare på Comfort Medical har åtagit sig att arbeta efter vårt kvalitetsledningssystem som är 9001:2015 certifierat, för att bidra till att förbättra våra interna arbetsrutiner och kvalitet.

 Miljö

 

För att bidra till en hållbar utveckling avseende miljö har vi tagit vårt ansvar och upprättat ett 14001:2015 certifierat miljöledningssystem, där vi säkrar att vi använder jordens resurser på ett hållbart sätt och att vi uppfyller den miljölagstiftning och intressenters bindande krav som vi berörs av. Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft. Detta gör vi genom att:

 • Ständigt förbättra vår miljöprestanda
 • Identifiera våra miljörisker, samt vidta åtgärder för att minimera, förebygga, samt åtgärda dessa. Vi tar även hand om de möjligheter som kan leda till en mindre miljöpåverkan
 • Sträva efter att minimera utnyttjandet av ändliga resurser, genom att vara öppna för och aktivt söka nya lösningar
 • Sortera vårt avfall för att möjliggöra återvinning
 • Årligen följa upp vår energiförbrukning och metodiskt införa energibesparande åtgärder
 • Involvera och fortlöpande utbilda all personal i vårt miljöarbete

Genom att arbeta med ovanstående anser vi att vi bidrar till en god miljöutveckling. När kunden väljer oss, så väljer de ett företag som värnar om miljön.