Produktbeskrivning

WD2571 är en klassisk modell där över- och underkroppsskydd kombineras i ett mobilt strålskydd. Den övre delen av WD2571 består av en transparent blyakryl med ett Pb-värde på 0,50 mm och har en bredd om 70 cm. Den nedre sektionen har ett Pb-värde om 1,00 mm och mäter 78 x 95 cm (B x H). Röntgenskärmen är justerbar i höjd från 115 cm (minsta höjd på skärmen) till 188 cm (maximal höjd på skärmen).

  • Transparent överdel
  • Höj och sänkbar 115-188 cm
  • Lättjusterad
  • Överdel Pb 0,5 mm
  • Underdel Pb 1,0 mm
  • Möjligt att addera accessoarskena som tillval
  • För mer information se nerladdningsbar fil

Artikelnummer: WD2571 


Nerladdningsbara filer← Gå tillbaka