cmpctkil3

Productbeskrivning

  • Positioneringskudde CMPCTKIL3
  • Kil till CT-huvudstöd 3 cm tjock
  • Erbjuds även 5 cm tjock CMPCTKIL5
  • Desinficeras med sprit och tvållösning.

För mer information se nerladdningsbar fil.

Fakta

Våra positioneringskuddar är utvecklade efter samarbete med röntgenpersonal. Tillverkas i högfriktionsmaterial med slutna celler, vilket innebär att vätska ej kan tränga in.

Följande egenskaper har prioriterats:

  • Hygien och slitstyrka
  • Komfort och ergonomi
  • Genomtänkt funktion

Tillverkas av

Comfort Medical

Nerladdningsbara filer← Gå tillbaka