Produkt

Röntgenskärm – OT54001

Mavigs takhängda strålskyddsskärm med förinställd Portegra2-arm samt 50 st sterila engångsskydd. Denna skärm är högre …

Läs mer
Produkt

Röntgenskärm – OT81001

Fram till nu har nödvändigheten av lämpliga strålskyddsåtgärder för urologiska ingrepp i litotomipositionen inte varit …

Läs mer
Produkt

Takskenor – TS100

MAVIGs takskenor har satt en ny standard för systemstöd på sjukhus och radiologiska verksamheter. Över …

Läs mer