Med stor glädje kan vi konstatera att Comfort Medical nu fyllt 20 år. Vi vill rikta ett tack till alla anställda,  kunder och samarbetspartners som följt med oss på resan genom åren!