Vi är glada att presentera att vi utökat samarbetet och vårt sortiment tillsammans med Franska Acime Frame, som är en framgångsrik aktör med smarta lösningar på patientvagnar, rullstolar samt produkter för patientavskärmning, där några utav produkterna är särskilt lämpade för Röntgen, MRI och Akutsjukvård!